Om kanalfronten

Bebyggelsen

Kanalfronten indgår i et nyt rekreativt område. Det bliver en ny bydel, der bliver både smuk, spændende og oplevelsesrig med caféliv, åbne pladser og havnepromenade. Målet er at etablere et by- og havneliv med en attraktiv udsigt både til fjord, skov, by og lystbådehavn og til Vejles driftige erhvervshavn.

Kanalfronten består af en Parkhusbebyggelse og tre kanalhuse omgivet af vand og maritime elementer.

Parkhuset

Bygningen er en åben karré med 5 opgange, hver med 5 etager. Lejlighedernes opholdsrum er både vendt ind mod det åbne gårdrum, og ud mod fjorden. På kanal-siden er opholdsrummene placeret i sydlig retning, mens de vest-vendtes placering er afhængig af lejlighedernes placering i karréen. I Parkhusets kælder er der depotrum til alle lejligheder i Kanalfronten.

Kanalhusene

De tre kanalhuse ligger direkte ved vandet og den nye kanal. Boligerne er indrettet med opholdszoner mod syd, så lys og udsigt udnyttes optimalt. Husene består af 8 opgange i 3, 4 og 5 etager i varieret forløb.

De lyse facader karakteriseres af ydervæggenes murværk, partielt med mindre felter i andre materialer. De lodret sammenhængende glas-facadepartier er bygget sammen med ”transparente” altaner. Det giver husene en elegant lethed.

Alle opgange forsynes i øvrigt med elevator.

Situationsplan

situationsplan

Illustrationerne er vejledende